Kontakti un rekvizīti

SIA Optic Guru

Vienotais reģ. nr.: 50103179811
PVN reģ. nr.: LV50103179811
Juridiskā adrese: Mednieku iela 21/23, Ogre, Latvija, LV – 5001

Klientu serviss: info@manaslecas.lv

Mārketings / sadarbība: balss@opticguru.lv

Norēķinu konti:

AS Citadele banka
Konts: LV29PARX0012475000012
Kods: PARXLV22

AS Swedbank
Konts:LV72HABA0551046237166
Kods:HABALV22

AS SEB banka
Konts:LV31UNLA0050019173798 
Kods:UNLALV2X

AS Luminor Bank 
Konts:LV51RIKO0000083582341
Kods:RIKOLV2X